top of page

7. juli  - den Internasjonale Cognac-dagen

I USA har det i noen år vært feiring av nasjonal Cognac-dag den 4. juni. Dette er bredt dekket på internett, se for eksempel https://nationaltoday.com/national-cognac-day/.

Det er imidlertid ikke lett å finne ut hvorfor denne spesifikke datoen er valgt. Vi har lett intensivt uten å finne noen begrunnelse. Det vi har funnet, er at «Paris-konvensjonen for beskyttelse av industriell eiendom» (1883) ble ratifisert av USA ved at Senatet vedtok en ny lov 4. Juni 1898 1.

Siden «Cognac» som merkevarenavn, på den tiden i flere år hadde slitt med konkurranse fra merkevarer fra andre land, kan noen ha funnet dette lovvedtaket så viktig at datoen ble valgt som nasjonaldagen for Cognac i USA.

Hvis dette var grunnen, er 4. juni på ingen måte egnet som en Cognac-dag for resten av verden.

Hva vi har funnet dokumentert, er at første kjente eksport av eau-de-vie fra Charente fant sted den 7. juli i 1625 (se igjen nedenfor for detaljer og lenker 2&3).

Derfor er 7. juli en utmeket dag å feire som den Internasjonale Cognacdagen.

Dette betyr også at vi kan feire 400 år med Cognac i 2025.

Forslaget om valg av dato og begrunnelse har vært kommunisert mot både BNIC og flere av våre «bekjente» Cognachus. Alle har stilt seg svært positive og ønsker oss lykke til med videre lansering.

 

1Report of the Commissioners Appointed to Revise the Statutes Relating to Patents, Trade and Other Marks, and Trade and Commercial Names, Under Act of Congress Approved June 4, 1898. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1902.Google Scholar https://books.google.no/books?hl=no&lr=&id=ghMvAAAAYAAJ&oi=fnd&pg=PA300&dq=Report+of+the+Commissioners+Appointed+to+Revise+the+Statutes+Relating+to+Patents,+Trade+and+Other+Marks,+and+Trade+and+Commercial+Names,+Under+Act+of+Congress+Approved+June+4,+1898.+Washington,+D.C.:+Government+Printing+Office,+1902.&ots=SJzzZ_kEGX&sig=CXrFJcmQUc6IGyLoJFwZvnTz-CM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

 

2

1625, 7 juli

First known export of 'eau-de-vie de Cognac' via Tonnay-Charente. ('Sommations par Jean de Voghel à Paul Gassan, marchand de la Rochelle, de livrer à Tonnay-Charente les vins et eaux-de-vie de Cognac qu'il lui a vendus'. Archives départementales de la Charente- Maritime. E, Notaires, minutes Bounin. Histoire du vin en France 1953)

Oversatt:

7. juli 1625

Første kjente eksport av «eau-de-vie de Cognac» via Tonnay-Charente. («Jean de Voghel, som hadde solgt vin og eau-de-vie fra Cognac til Paul Gasson, en kjøpmann fra La Rochelle, oppmuntret ham til å levere disse i Tonnay-Charente.» Departementsarkiver i Charente-Maritime.  E, Notaires, referert Bounin.  Vinens historie i Frankrike 1953.)

https://cognac-ton.nl/en/homepage/history/chronological-overview/

 

 

3  «Således ble, i 1625, en nederlandsk kjøpmann registrert som eksportør av 124 fat «vin de Cognac», samt sekstien fat eau-de-vie, fra Tonnay-Charente, noe som indikerer at navnet Cognac ennå ikke var synonymt med brennevin» (Lachiver, 1988)

Lachiver, M. (1988) Vins, Vignes et Vignerons: Histoire des Vignobles Français, Paris: Fayard.

https://books.google.no/books?id=U6XRp6gY8ucC&pg=PA237&lpg=PA237&dq=Cognac+export+1625++Tonnay-Charente&source=bl&ots=O7S0vvtOzv&sig=ACfU3U0TNLwIgJ9dEuLA8O8-fMiuTqKo_g&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiq5fbW4ajxAhWFAxAIHdDuDtIQ6AEwEHoECBMQAw#v=onepage&q=Cognac%20export%201625%20%20Tonnay-Charente&f=false

bottom of page