top of page

O m   H i l t o n   C o g n a c   C l u b

Hilton Cognac Club ble stiftet i Bergen i 1999 og har et tak på 75 medlemmer. På denne siden kan du lese mer om klubbens historie, våre lover og få en oversikt over hvem som er medlem i klubben.

HISTORIE

Hilton Cognac Clubs historie: Her kan du lese om hvordan Hilton Cognac Club ble til, hvordan klubben har utviklet seg og hva klubben har gjort siden starten i 1999 og frem til i dag.

LOVER

Hilton Cognac Clubs lover: Her finner du Hilton Cognac Clubs lover (15 paragrafer), som samtlige medlemmer må følge for å opprettholde sitt medlemskap.

 

MEDLEMMER

Hilton Cognac Clubs medlemmer: Her finner du oversikten over de nåværende medlemmer ​i Hilton Cognac Club, inkludert våre æresmedlemmer.

 

bottom of page