Medlemmer

Hilton Cognac Club teller i dag knappe 70 medlemmer. Vi har satt et tak på maks 75 medlemmer og var fulltallig etter våre lover i 2012. Vi har tidvis hatt flere på venteliste, men foreløpig ikke i 2022. Til sist har vi selvsagt også æresmedlemmer, ni i tallet. 

Æresmedlemmene er:

Christian Bache
Gabrielsen

Jean Philippe
Bergier

Antoine
Braastad

Richard
Braastad

Kim Birkedal
Hartmann

Philippe
Braastad

Nicolas Mahe
de Berdouare

Herve Bache Gabrielsen

Bente E. Hartmann

Medlemmene er:

​  1  Ove Stave
​  2  Rolf Røssland
​  3  Håvard Storbråten
​  4  ​​Ulf Rieber
​  5  Odd Jordet​​​​​​​​​​​​​​​​
​  6​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
Idar Sunde
​  7​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Kåre Segadal
​  8​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Antony Aakre
  9  Jonny Tusberg 
10  Alfred Erling Andersen
11  Lasse Omdal
12  Øyvind Solberg
13  Morten Nytveit
14  Alf Nytveit

15  Angus Kleppe

​16  Roald Stigen
​17  Eirik Pfeiffer
​18  Oddvar Karlsen
​19  Knut Stigen
​20  Trond Maarstuen
​21  Louis Olsen
​22  Henning E. Heggem
​23  Tom Eriksen
​24  Cato Vivelid Nilsen
​25  Geir Krohn Knag
26  Oddvar Reksten
​27  Roar Jørgensen
​28  Knut Fredriksen

29  Roar Endresen

30  Morten Rasmussen

​46  Hans-Magne Strømme
​47  Øyvind Fargermo
​48  ​​Trond Bilsbak
​49  Rolf Skogedal
​50 Pål Tvedt
​51  Per Lindtner
​52  Hans.Morten Henriksen
​53  Ivar Augustson
​54  Kim Andre Henriksen
​55  Arnulf Andersen
​56  Geir Dalland
​57  Rolf Ware
​58  Helge Vindenes
​59  Per Ragnar Jensen

60  Tom Pettersen

​​​31  Alfred Boga
​​​32  Ann-Elen Sævareid
​​​33  Vibeke Francesca Een
​34  Colin Campbell
​35  Carl-Erik Høgquist
36  Raymond Follesø
37  Terje Stigen
​38  John Egil Nesse
​39  Geir Kvamme
​40  Ottar Torflåt-Vannberg
41  Tom Strann
​42  Stig Erik Tusberg
​43  Åge Smedsvik
​44  Astrid O. Bjorøy

45  Rudolf Brekken

61 Cato Rasmussen
​62  Guttorm S. Birkeland
​63  Raymond Walquist
​64  Jostein Revheim
​65  Knut Nordås
​66  Anders R. Bertelsen

​67  Trond Hannestad

​68  Leif Arne Kleiveland 

69  Alf Lorentz Ørbec

70  Stian Person

71  Per-Inge Aasestrand

72  Ketil Faugstad

73  Steffen Birkeland

74  Ivar Håland

75  Alf-Egil Skjeldestad

Det er et tak på 75 medlemmer. Ta kontakt hvis du vil på venbteliste.