Medlemmer

Hilton Cognac Club teller i dag knappe 70 medlemmer. Vi har satt et tak på maks 75 medlemmer og var fulltallig etter våre lover i 2012. Vi har tidvis hatt flere på venteliste, men foreløpig ikke i 2017. Til sist har vi selvsagt også æresmedlemmer, ni i tallet. 

Æresmedlemmene er:

Christian Bache
Gabrielsen

Jean Philippe
Bergier

Antoine
Braastad

Richard
Braastad

Kim Birkedal
Hartmann

Philippe
Braastad

Nicolas Mahe
de Berdouare

Herve Bache Gabrielsen

Bente E. Hartmann

Medlemmene er:

​  1  Ove Stave
​  2  Rolf Røssland
​  3  Håvard Storbråten
​  4  ​​Ulf Rieber
​  5  Bjørn Bolstad
​  6​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Odd Jordet​​​​​​​​​​​​​​​​
​  7​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
Idar Sunde
​  8​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Kåre Segadal
  9  Antony Aakre 
10  Jonny Tusberg 
11  Alfred Erling Andersen
12  Lasse Omdal
13  Øyvind Solberg
14  Morten Nytveit

15  Alf Nytveit

​16  Angus Kleppe
​17 Roald Stigen
​18  Eirik Pfeiffer
​19  Oddvar Karlsen
​20  Knut Stigen
​21  Trond Maarstuen
​22  Louis Olsen
​23  Henning E. Heggem
​24  Tom Eriksen
​25  Cato Vivelid Nilsen
26  Geir Krohn Knag
​27  Oddvar Reksten
​28  Roar Jørgensen

29  Knut Fredriksen

30  Roar Endresen

​46  Rudolf Brekken
​47  Hans-Magne Strømme
​48  ​​Øyvind Fargermo
​49  Trond Bilsbak
​50 Rolf Skogedal
​51  Pål Tvedt
​52  Per Lindtner
​53  Hans.Morten Henriksen
​54  Kaj Sælemyr
​55  Ivar Augustson
​56  Kim Andre Henriksen
​57  Arnulf Andersen
​58  Geir Dalland
​59  Rolf Ware

60  Helge Vindenes

​​​31  Morten Rasmussen
​​​32  Alfred Boga
​​​33  Ann-Elen Sævareid
​34  Vibeke Francesca Een
​35  Colin Campbell
36  Carl-Erik Høgquist
37  Raymond Follesø
​38  Terje Stigen
​39  John Egil Nesse
​40  Geir Kvamme
41  Ottar Torflåt-Vannberg
​42  Tom Strann
​43  Stig Erik Tusberg
​44  Åge Smedsvik

45  Astrid O. Bjorøy

61 Per Ragnar Jensen
​62  Tom Pettersen
​63  Cato Rasmussen
​64  Guttorm S. Birkeland
​65  Raymond Walquist
​66  Jostein Revheim

​67  Knut Nordås

​68  Anders R. Bertelsen

69  Kan bli deg

70  Kan bli deg

71  Kan bli deg

72  Kan bli deg

73  Kan bli deg

74  Kan bli deg

75  Kan bli deg

FULLT 

© 2012 Hilton Cognac Club.

Besøkende nr: