Medlemmer

Hilton Cognac Club teller i dag knappe 70 medlemmer. Vi har satt et tak på maks 75 medlemmer og var fulltallig etter våre lover i 2012. Vi har tidvis hatt flere på venteliste, men foreløpig ikke i 2017. Til sist har vi selvsagt også æresmedlemmer, ni i tallet. 

Æresmedlemmene er:

Christian Bache
Gabrielsen

Jean Philippe
Bergier

Antoine
Braastad

Richard
Braastad

Kim Birkedal
Hartmann

Philippe
Braastad

Nicolas Mahe
de Berdouare

Herve Bache Gabrielsen

Bente E. Hartmann

Medlemmene er:

​  1  Ove Stave
​  2  Rolf Røssland
​  3  Håvard Storbråten
​  4  ​​Ulf Rieber
​  5  Bjørn Bolstad
​  6​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Odd Jordet​​​​​​​​​​​​​​​​
​  7​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
Idar Sunde
​  8​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Kåre Segadal
  9  Antony Aakre 
10  Jonny Tusberg 
11  Alfred Erling Andersen
12  Lasse Omdal
13  Øyvind Solberg
14  Morten Nytveit

15  Alf Nytveit

​16  Angus Kleppe
​17 Roald Stigen
​18  Eirik Pfeiffer
​19  Oddvar Karlsen
​20  Knut Stigen
​21  Trond Maarstuen
​22  Helge Iversen
​23  Jan A. Askeland
​24  Louis Olsen
​25  Henning E. Heggem
26  John M. Haugen
​27  Tom Eriksen
​28  Cato Vivelid Nilsen

29  Geir Krohn Knag

30  Oddvar Reksten

​46  Stig Erik Tusberg
​47  Åge Smedvik
​48  Astrid O. Bjorøy
​49  Rudolf Brekken
​50 Hans-Magne Strømme
​51  ​​Øyvind Fargermo
​52 Trond Bilsbak
​53  Rolf Skogedal
​54  Pål Tvedt
​55  Per Lindtner
​56  Hans.Morten Henriksen
​57  Kaj Sælemyr
​58  Ivar Augustson
​59  Kim Andre Henriksen

60  Arnulf Andersen

​​​31  Roar Jørgensen​
​​​32  Knut Fredriksen
​​​33  Roar Endresen
​34  Morten Rasmussen
​35  Alfred Boga
36  Ann-Elen Sævareid
37  Vibeke Francesca Een
​38  Colin Campbell
​39  Carl-Erik Høgquist
​40  Raymond Follesø
41  Terje Stigen
​42  John Egil Nesse
​43  Geir Kvamme
​44  Ottar Torflåt-Vannberg

45  Tom Strann

61 Geir Dalland
​62  Rolf Ware
​63  Helge Vindenes
​64  Per Ragnar Jensen
​65  Tom Pettersen
​66  Cato Rasmussen

​67  Guttorm S. Birkeland

​68   Raymond Walquist

69   Jostein Revheim

70  Knut Nordås

 

© 2012 Hilton Cognac Club.

Besøkende nr: